Plateau's Varkens houden op een hoger niveau.

Plateau’s

Om extra ruimte te creëren in de bestaande vleesvarkensstal is het toepassen van een plateau een mogelijkheid.
Per situatie wordt er gekeken naar de beste optie qua uitvoering.
Hierbij worden de wensen van de klant meegenomen en word er gekeken naar de actuele regelgeving omtrent het toepassen van een plateau.

De oplopen van de plateau worden opklapbaar uitgevoerd.
Dit om te voorkomen dat tijdens het leveren de varkens op het plateau kunnen komen.